Blahopřání k životnímu jubileu paní Ing. arch. Olgy Anny Bašeové

Životní jubileum paní Ing. arch. Olgy Bašeové

Ing. arch. Olga Anna Bašeová

Dlouholetá památkářka, specialistka na památky zahradního umění, pracovala od 60. let 20. století ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, předchůdci dnešního Národního památkového ústavu.

 Životní jubileum paní Ing. arch. Olgy Bašeové