Mezinárodní den památek a sídel 2015 - projev ředitelky OPP KPR

Ředitelka OPP KPR PhDr. Ivana Kyzourová

Projev ředitelky odboru památkové péče Kanceláře Pražského hradu

Projev byl přednesen dne 16. dubna 2015 ve Španělském sálu Pražského hradu u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel

Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážení vzácní hosté,

je mi ctí, že jménem Kanceláře prezidenta republiky mohu zde ve Španělském sále přivítat vás, kteří se vytrvale zasazujete o regeneraci našich historických sídel. Starost o historické dědictví je projevem respektu k minulosti našich památek a výrazem víry v jejich budoucnost. Tato víra někdy překáží záměrům lidí, kteří mají méně osobní vztah k minulosti a neváhají památky i celé historické lokality zatěžovat přestavbami nebo novostavbami, které často sledují především komerční cíle a podle toho také vypadají. Ti, komu se jejich přístup nelíbí, jsou označeni za konzervativní, někdy dokonce zpozdilé odpůrce moderní architektury.

Ani dnes si proto neodpustím poznamenat, že při úvahách o zásazích v historických centrech není třeba naslouchat prázdným sloganům o modernosti, o potřebnosti nové architektury v historickém prostředí za každou cenu, nebo o nutnosti inspirace zahraničními příklady, pro naše prostředí ostatně někdy těžko využitelnými. Staré domy není nutné doplňovat nabubřelými novotvary nebo je bourat a nahrazovat novostavbami problematické úrovně. I staré domy mohou po vhodné úpravě dobře sloužit současným potřebám. Není nutné nechávat je napospas času, opouštět a prodávat. Bohužel se to běžně děje v době, kdy je na prodej všechno, tedy i památky. Jejich prodej soukromým subjektům je popisován div ne jako spása naší ekonomiky, země nebo města, což vede k tomu, že se prodávají i ty budovy a parcely v historických centrech, které by se prodávat nemusely, nebo dokonce neměly. Tato praxe má řadu negativních důsledků, o nichž se většinou taktně mlčí. Snad mi prominete, že právě teď při této slavnostní příležitosti nemlčím také, ale jak říká známá pravda, problém se musí pojmenovat, aby se začal řešit. Výprodej našeho kulturního dědictví problémem bezpochyby je.

Nakonec optimistická poznámka. Hodně se toho povedlo nejen ve vašich historických sídlech, ale také na Pražském hradě se každým rokem uskuteční množství úspěšných renovačních a restaurátorských prací. I my tu nepřetržitě pracujeme na zachování a rozvíjení dějinného kontextu. Nezbývá než si popřát, aby se naše práce dařila i nadále.

Děkuji za pozornost.

Ivana Kyzourová